Varumärkesbyggande event

Bygga varumärke, employer branding och varumärkesstrategi. Det är viktiga begrepp att hålla reda på. Kan event vara rätt väg att gå för att bygga varumärken med starka kundrelationer som talangerna söker sig till?

På SPG är vi övertygade om att event är en viktig del av marknadsföringen och vi vet hur viktigt det är att vara noga med att bygga varumärke på rätt sätt. Med rätt associationer, visuellt helhetstänk och långsiktighet. Vi vet också att event är ett effektivt verktyg för att uppnå starkare varumärken. Men bara om eventet utgår från en strategisk grundtanke och en strategisk exekution. Våra team är experter på att stärka företag och varumärken genom event med en strategisk grund och en riktigt bra finish där vi överträffar era förväntningar.

Ett event kan kommunicera olika saker. Dels beror det på syftet. Är det ett företagsevent för medarbetarna eller är det inbjudna gäster för en produktlansering? Dialog och kommunikation är nyckeln för att lyckas. För visst vill ni att deltagarna ska uppleva ert varumärke precis på det sättet som ni vill? Tillsammans tar vi fram en plan för hur vi maximerar nyttan med eventet. Vi är med så mycket (eller så lite) som ni önskar i planeringen av eventet.

Bygga varumärke med visuell identitet

I hård konkurrens är det viktigt att ta varje tillfälle att sticka ut och skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. Ett event ger en nästan unik möjlighet att möta sina målgrupper face to face och en plattform för att på riktigt skapa en känsla för ert varumärke hos besökaren.

Ett varumärke är sällan starkare är dess visuella identitet. Det är viktigt att utseendet på ett event samspelar med produkten och varumärket. Vi är med och skapar en tydlig visuell identitet eller bygger vidare på er nuvarande identitet. På så vis bygger vi en relation mellan ert brand och besökarna på eventet – oavsett om det är för employer branding eller för extern marknadsföring. Event som är värdeskapande och ger långvariga positiva effekter till varumärket gör eventet till en investering och inte till en kostnad. Event är kommunikation och varumärkesupplevelser är vinstdrivande!

Företagsevent och employer branding

Ett företagsevent, det vill säga ett event eller konferensresa för de anställda på ett företag är inte bara en trevlig tillställning. Det är ett sätt att bygga starkare relationer mellan företaget och anställda. Något som kommer att vara gynnsamt i längden med mindre personalomsättning och högre moral. En annan faktor är employer branding, det vill säga hur stark attraktionskraft ett varumärke har när det kommer till att hitta nya talanger och rekrytera riktigt bra personal. Företagsevent är alltså inte bara en fråga om att belöna befintlig personal, det handlar också om att locka till sig nya talanger.

Meningsfulla event med SPG

Ta kontakt med oss och berätta vilken typ av event ni är ute efter. Vi planerar, arrangerar och ordnar alla typer av event. Vi tar fram förslag på lokaler, ett passande upplägg och koncept som passar er och era målgrupper. Låt Sveriges bästa team sätta ihop ditt event och hjälpa er att bygga varumärke.

Vi ser fram emot att höra från dig!