VÄLJ RÄTT KONFERENSANLÄGGNING I STOCKHOLM OCH PLANERA LEKFULLA AKTIVITETER

Välj rätt konferensanläggning i stockholm och planera lekfulla aktiviteter | SPG Event

Möjligheten till social interaktion är en viktig del av besökarnas upplevelse av ett event. Till detta hör möjlighet till interaktion med vänner och bekanta, interaktion med nya kontakter och interaktion mellan publik och samordnare, talare eller artist. I samband med att du ska boka konferens är det därför viktigt att beakta inslag som interaktion och engagemang för att säkerställa ett framgångsrikt evenemang.

På ett företagsevent är det till exempel alltid bra med inslag som kan bryta isen mellan deltagarna och få de medverkande att öppna upp. På så vis kan personalen hitta fram till nya kontakter och samarbeten som in förlängningen också gynnar företaget och dess verksamhet. Det finns alltså mycket mer att planera och förbereda än att bara välja en passande konferensanläggning Stockholm eller andra orter. Här nedan följer tips på några aktiviteter för företag som vill engagera sina konferensdeltagare:

Frågeboll

En rolig och lekfull aktivitet är att de som medverkar i konferensen får kasta en boll till varandra och ställa frågor till personen som de valt att kasta till. På så vis får deltagarna också en möjlighet att röra lite på sig och efterhand brukar denna lek leda vidare till många skratt och avslappnad stämning.

Gissa mitt jobb

Be varje deltagare att skriva ned sitt drömjobb på en lapp och sitt nuvarande jobb på en annan lapp. Utifrån detta underlag kan övriga i gruppen sedan försöka gissa sig fram till olika personers yrkesroller. Detta är en rolig aktivitet som skvallrar om en individs personlighet och som samtidigt håller sig inom professionella ramar.

Onlineresurser

Vissa eventsamordnare ber konferensdeltagare att anmäla sig via en app. Sådana appar kan också användas för att bryta isen under konferensens gång, bland annat via olika undersökningar och spel. Onlineundersökningar kan vara både informativa och roliga och innebär dessutom en viktig inblick i tankarna hos din publik. Till exempel kan deltagarna, inför konferensen, tillfrågas om sina förväntningar på eventet.

Företag kan ofta få många bra och användbara tips på aktiviteter att göra under konferenser, från sina anställda. Vad gäller val av anläggningar, teman och liknande är det dock bra att anlita professionell hjälp. SPG Events är en kunnig och erfaren arrangör av konferenser Stockholm  som alltid kan hjälpa dig med rätt lösningar för dina behov.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos SPG Event.”