SMART PLANERING MED HJÄLP AV EN EVENTBYRÅ

Smart planering med hjälp av en eventbyrå | SPG Event

En lyckad tillställning kan bidra till att öka företagets anseende utåt medan en misslyckad tillställning kan ha helt motsatt effekt.
Ett lyckat företagsevenemang börjar med noggrann planering och förberedelser i god tid för eventet. Tänk igenom ändamålet med eventet, ska det anordnas för att skapa medvetenhet, för att främja en ny produkt eller tjänst, för att skapa nya affärsrelationer eller vårda befintliga kundrelationer? Att ha en klar anledning och syfte i åtanke gör det enklare att mäta framgången av händelsen. Genom att anlita en eventbyrå kan man få hjälp med att planera och utföra ett väl genomtänkt event från början till slut.

Man bör också tänka på datum såsom semestertider när man planerar för ett event.
Om det finns andra större festivaler eller årliga event som äger rum på samma dag som det tilltänkta eventet, kan det vara klokt att lägga det ett annat datum. Till exempel, om man planerar eventproduktion i Stockholm under våren eller sommaren, kan man ha händelser som Stockholm Marathon, stora konserter, festivaler och mässor i åtanke. En professionell eventbyrå har koll på vad som sker runtom och kan föreslå alternativa datum för att ert planerade företagsevenemang inte ska krocka med andra tillställningar.

Förutom syfte och tidpunkt är budget en mycket viktigt del i planeringen. Sätt en budget men lämna utrymme för oförutsedda kostnader och händelser. En eventbyrå tar hänsyn till företagets budget och kan ta fram förslag anpassade därefter.

Ett eventföretag i Göteborg eller Stockholm tar hand om eventet från planeringsstadiet, lokal, inbjudningar, leverantörer, mat mm. Således kan man lyckas hålla framgångsrika och roliga event som kan bidra till att stärka sitt varumärke samt skapa affärsförbindelser med nya kunder eller stärka befintliga.

SPG Event har gedigen erfarenhet av eventproduktion, varumärkesaktivering, hospitality mm. De har även tillgång till några av Stockholms och Göteborgs bästa festlokaler och samarbetar med kända kockar och populära krogar i Sverige som Griffins, Supper, Berns för att nämna några.

Mer information om deras tjänster kan hittas på deras hemsida, där man även kan läsa om lyckade evenemang.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos SPG Event.”