RÄTT LOKAL FÖR KONFERENS OCH MÖTEN

Rätt lokal för konferens och möten | SPG Event

Möten och konferenser handlar om att föra samman en grupp människor på en plats där de kan diskutera eller ta del av samma innehåll. Här är det viktigt att tänka på vad som är syfte och mål med mötet, och på hur lokalen och omgivningen kan bidra till att detta uppnås. Att planera och boka en lokal för ett möte som förmedlar rätt buskap och där också fungerande utrustning finns tillgänglig, kan visa sig vara en svår uppgift. Nedan följer ett antal faktorer man kan utgå från då man ska boka en lokal för ett företagsmöte:

Budget- Priset för att boka en lokal kan ha en stor påverkan på ett företags budget då många lokaler kan vara väldigt dyra, även om det bara gäller en dag eller två. Spenderas hela kassan på detta kan resten av mötet bli lidande, eftersom man då får dra in på andra kostnader som till exempel catering och eventuell underhållning.

Tillgänglighet- Om deltagare eller besökare har svårt att hitta eller ta sig till ett event, är risken stor att de inte dyker upp. Tänk därför på att arrangera möteslokaler som är tillgängliga för alla tänkta deltagare.

Utrymme och kapacitet- När ett möte eller event anordnas och flera platser står tomma, är det lätt hänt att det uppfattas som att man har misslyckats med att locka besökare. Finns det å andra sidan inte nog med utrymme för att inhysa alla deltagare som ska gå på till exempel ett företagsevent i Stockholm, finns det risk för att det upplevs som dåligt planerat.

Möblering- Det är fördelaktigt om den lokal mötet eller konferensen ska anordnas i redan har alla de stolar, bord och andra möbler som krävs för att kunna genomföra eventet.

Låt mötets syfte styra valet av lokal- Om syftet är att till exempel diskutera en verksamhetsrelaterad fråga, kan en konferenslokal vara ett passande alternativ. Är tanken däremot att organisera en kickoff eller ett firande av något slag kanske man bör välja en lokal med en lite mer spännande omgivning.

SPG Event är kända för att ha tillgång till några av de mest populära möteslokaler i centrala Stockholm, och kan hjälpa dig genom hela processen som det innebär att planera, boka och genomföra ett event. Med ett antal år i branschen verkar det här företaget veta vad som krävs för att anordna ett lyckat event och kan boka möteslokaler i Stockholm city därefter.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos SPG Event.”