HUR ANORDNAR MAN EN BRA KONFERENS?

Hur anordnar man en bra konferens? | SPG Event

När man säger ordet konferens tänker man oftast på en grupp av akademiker som presenterar och diskuterar ett ämne eller en grupp affärsmän och kvinnor som samlats för att diskutera företagets eller organisationens framtida utveckling. Men ordet har faktiskt en lite bredare betydelse än så. Så vad innebär egentligen en konferens? Var kan man hålla en konferens och vad är syftet med dem?

Vad är en konferens?

En konferens är ett tillfälle då en grupp med människor samlas för att diskutera ett gemensamt intresse, eller då man håller ett möte för att prata om gemensamma mål eller andra agendor. Dessa sammankomster kan vara storskaliga där människor från olika delar av världen möts, eller vara mindre möten där man diskuterar lokala eller privata frågor. Ett exempel på detta kan vara en grupp med forskare och kommunala beslutsfattare som samlas i en konferensanläggning i Göteborg för att komma på idéer och lösningar för att skapa en hållbar framtid för staden.

Var hittar man en bra konferenslokal?

En konferens kan anordnas på ett kontor eller i en offentlig lokal som en universitetsbyggnad. Det är även möjligt att boka konferens i lokaler som är speciellt utformade för dessa syften. För internationella möten kan man med fördel boka imponerande möteslokaler för att ge ett storslaget intryck på de utländska besökarna. Upplägget på en ett konferensmöte kan variera, men det innefattar vanligen någon typ av presentation och diskussion. När du ska boka en konferens i Göteborg eller Stockholm bör du därför se till att lokalen har nödvändiga faciliteter och övrig teknik som kan behövas. Detta kan handla om projektorer, storbildsskärmar, whiteboard-tavlor, ljud- och ljusutrustning samt internetuppkoppling.

Att anordna en konferens kan innebära en hel del planering. Om deltagarantalet är stort och det ska finnas teknik samt serveras mat under eventet kan det bli en hel del att stå i för arrangören. Genom att boka konferens genom en professionell eventplanerare kan du dock slippa ordna med allt detta på egen hand. En bra eventplanerare kan hjälpa dig med allt från att boka passande lokaler till att ordna med catering och teknik.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos SPG Event.”