FYRA VANLIGA TYPER AV KONFERENSER

Fyra vanliga typer av konferenser | SPG Event

En konferens handlar allmänt sett om en grupp människor som samlas för att diskutera ett speciellt ämne. Det kan ibland förväxlas med ett konvent eller ett symposium (en vetenskaplig konferens). Den vanliga konferensen skiljer sig dock från dessa i storlek och syfte, men ordet konferens används ofta som ett övergripande samlingsord. I Sverige hålls årligen en mängd olika typer av konferenser, och det är bra att känna till skillnaden mellan dessa. Speciellt om du funderar på att boka konferens.

Publika konferenser

Under en publik konferens är det upp till arrangörerna att locka gäster och deltagare. Dessa konferenser kan antingen ta inträde för att täcka arrangörskostnaderna eller vara gratis. Då betalas kostnaderna av arrangören eller sponsorer. Publika konferenser anordnas ofta för att föra samman människor från samma bransch eller sektor för att diskutera ny utveckling, teknologi eller för att öppna upp för att göra affärer med varandra.

Konferenser med utställningar

Dessa konferenser är oftast publika men kopplas samman med någon typ av visning, lansering, mässa eller utställning där besökarna kan se nya produkter och möta leverantörer. Ibland är utställningen huvudattraktionen som stöttar konferensen och ibland tvärt om. Däremot brukar dessa sammankomster ofta kantas av kortare seminarier och talarframträdanden. Dragningskraften hos eventet ligger inte sällan i möjligheten att göra affärer, att träffa potentiella kunder, samarbetspartners, leverantörer eller tillverkare. För denna typ av konferens hyr man ofta lokaler då de tenderar att vara väldigt omfattande. Om en utställningskonferens till exempel skulle hållas i Göteborg skulle man antagligen ta hjälp av en arrangör av konferenser i Göteborg.

Interna konferenser

Privata konferenser hålls vanligen inom företag och organisationer. Detta gör man genom att samla alla medarbetare eller vissa avdelningar för att exempelvis tillsammans påbörja förändringsarbeten eller ta sig an specifika problem. Inom internationella eller globala företag används dessa sammankomster vanligen för att informera personalen om nya initiativ eller produktutvecklingar. Dessa konferenser är oftast inte öppna för allmänheten.

Virtuella konferenser

Den sista kategorin är den virtuella konferensen. Denna typ ökar i popularitet i takt med teknologins utveckling och de digitala framgångarna vi ser idag. Tack vare den internetuppkoppling som finns i de flesta länder kan man hålla konferenser med deltagare hela världen utan att lämna sitt kontor. Idag finns också i de allra flesta större städer möjlighet att använda sig av lokaler och utrustning för ”drop-in video konferenser”.

Ska du hålla en konferens i Stockholm? SPG Event hjälper dig att få tag på en exklusiv konferenslokal i Stockholm, Göteborg eller Malmö som uppfyller alla dina krav och behov.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos SPG Event.”