FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL FÖR EN LYCKAD KONFERENS

Faktorer att ta hänsyn till för en lyckad konferens | SPG Event

För ett företag ska lyckas och uppnå bra resultat måste det finnas ett starkt team som tillsammans jobbar mot målet. För att uppnå uppsatta mål är intern kommunikation och trivsel på jobbet ytterst viktigt. Regelbundna möten ger kollegor möjlighet att förbättra sina arbetsrelationer, utbyta idéer samt lyfta upp problem och tillsammans hitta en lösning. Men att inrätta ett möte är inte alltid så enkelt som man kan tro. För stora organisationer eller konferenser där ett stort antal personer ska delta krävs mycket mer än att bara skicka ett e-postmeddelande med en begäran om att träffas. Det finns en hel del logistik att ta hand om bakom kulisserna för att se till att mötet löper smidigt. Här är några tips för att göra ett möte lyckat och att deltagarna får ut det som förväntades.

Ha en tydlig agenda

Det första man bör göra när man arrangerar ett möte eller konferens är att förstå vad som är syftet med mötet. Vissa möten är om teambuilding medan andra är för diskussion om långsiktiga projekt. Varje typ av möte behöver en plan. Korta och informella kanske inte alltid behöver en agenda, många företag håller morgonmöten där de anställda kan ta upp punkter och diskutera öppet. Längre och formella möten å andra sidan behöver en hel del planering. Till exempel, kan organisationer behöva boka en konferenslokal om det finns ett stort antal deltagare.

Vilka ska delta vid mötet eller konferensen

Val av deltagare till ett möte är lika viktigt. Börja med att välja den närmaste kretsen av människor som ska få all information om mötet. Välj medarbetare som kan hjälpa till att kommunicera beslut och som även kan fatta beslut. När detta är gjort, är det dags att välja övriga deltagare till mötet. Bestäm hur många som bör ta del av mötet.

Var ska konferensen hållas

Välj en mötesplats som passar för antalet deltagare. Många större företag har egna konferensrum. För teambuilding väljer många att lägga konferensen på annan ort eller hyra ett konferensrum. Om mötet hålls utanför kontoret, välj en plats som är lättillgänglig för de inblandade deltagare. Man kan till exempel ta hjälp av ett eventföretag för att boka konferensrum i Göteborg och andra städer i Sverige.

Ett eventföretag kan ta hand om allt från planering till catering. SPG Event är ett eventföretag som man kan ta hjälp av för boka konferensrum i Stockholm och Göteborg. De har gedigen erfarenhet av att planera och utföra företagsarrangemang.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos SPG Event.”