Case: Absolut, Passion for progression

The Absolut Company

The Absolut Company är ett sprittillverkningsföretag ägt av det i grunden franska bolaget Pernod Ricard. TAC har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa och Our/Vodka.  TACs måtto är att stora varumärken byggs av stora människor – och att alla delar av företaget ska andas samma kultur och engagemang är av stor vikt. Passion for progression är de ledord som TAC följer.

Under de senaste åren har vi haft nöjet att jobba nära TAC och flertalet olika projekt och möten. Allt från de återkommande kvartalsmötena, till CSR-fokusdagar, interna frukostmöten, jul- och sommarfester samt externt fokuserade CSR-event, främst i samband med den viktiga vattenfrågan och World Water Week. Genom en god relation och ett intresse för företagets mål, ledord och kultur, har vi tillsammans med TAC genomfört flertalet fantastiska event och möten, alla med Passion for Progression och The Absolut Company’s anda. 

The Absolut Company

QIM – Quarterly Info Meeting
Kvartalsmöten i miljöer anpassade beroende tema och kreativa önskemål. Allt från kreativa möten på Epicenters samlingsytor, till stora produktioner på skånska arenor eller minglande möten dagentid på en av Stureplans nattklubbar. Även mer kreativa lösningar, som ett lyxigt kvartalsmöte på en rå parkeringsplats i ett industriområde bredvid ett av företagens CSR-projekt, har vi gjort tillsammans under åren.

Responsib’All Day
TACs CSR-fokusdag kallar dem Responsib’All Day och denna går ut på att på ett ännu mer tydligt sätt informera och aktivera varje anställd i det CRS-arbete TAC gör. Detta kan genomföras på många sätt, genom inspirationsföreläsningar av samhällsengagerade samarbetspartners, jobba i mentorprogram eller genom att få träffa organisationer och individer som blir direkt påverkade och involverade i det arbete TAC gör. I detta har vi på SPG Event varit väldigt glada att få vara en del av arbetet och planerandet!

Jul- & Sommarfest
Ett enkelt och tacksamt sätt att visa sin uppskattning och att stärka företagskulturen är att låta denna återspeglas i jul- och sommarfesterna. Lyfta särskilda varumärken eller hylla någon som gjort något extra bra samtidigt som eventet genomsyras av det ämne och känsla som genomsyrat senaste kvartalsmötet – varför ska en julfest bara handla om köttbullar?

Övergripande samarbete
Som eventpartner har vi med glädje varit en del av varje bit av planerandet, från idé och konceptframtagning till registrering, logistikhantering, dekor, tryck, mat- & dryckesanpassning, teknik och underhållning. Alla bitar för en lyckad fest med rätt känsla ska klaffa, vid varje event! Men vårt övergripande samarbete sträcker sig längre än de stora ”standard-eventen” nämnda ovan. Vi har även levererat projektstöd till event där vi i övrigt ej varit så involverande, skött logistik, bemanning och catering vid interna möten på huvudkontoret, samt varit delaktiga i mindre arrangemang och tillställningar som endast genomförs vid enstaka tillfällen.