ANLITA ENEVENTKOORDINATOR I STOCKHOLM NÄR DU PLANERAR EN KICKOFF

Anlita eneventkoordinator i Stockholm när du planerar en kickoff | SPG Event

En kickoff är en typ av möte som arrangeras i det inledande skedet av ett projekt och som involverar representanter från uppdragsgivare och teamet som arbetar med att utveckla projektet i fråga. I större verksamheter kan en kickoff även arrangeras internt och då fungera som en möjlighet för vissa chefer att få en bättre bild av specifika satsningar inom vissa avdelningar. Under mötets gång konkretiseras viktiga milstolpar i projektet och de anställda tilldelas olika roller och områden. För att allt detta ska fungera felfritt och utan vidare frågetecken eller utsvävningar är de viktigt att kickoffen planeras och förbereds ordentligt. Följande är exempel på faktorer som är extra viktiga att tänka på, exempelvis när du överväger att anordna en kickoff i Stockholm:

Tidpunkt

Även om en kickoff är det första mötet mellan alla olika intressenter inom ett visst projekt så satsningen oftast diskuterats i andra sammanhang vi tidigare tillfällen. Detta är nödvändigt för att det ska finnas grundläggande ramverk och projektvisioner att bygga vidare på när det väl är dags för kickoff, som istället handlar om mer detaljerad och konkret vidareutveckling av arbetsinsatserna. Inför en kickoff är det dessutom viktigt att säkerställa att alla inblandade parter har samma vision och tankar om det aktuella projektet.

Dagordning och schema

Det mest effektiva sättet att uppnå en framgångsrik kickoff är att skapa en tydlig dagordning. På så sätt blir det tydligt för de inblandade vad som kommer att avhandlas under mötets gång. Dagordningen bör dock inte bara fokusera på enskilda delar av projektet utan även ge deltagarna en möjlighet att presentera sig och sina olika tankar om arbetet. Det är också viktigt att noggrant beskriva varje ny punkt på dagordningen så att deltagarna säkert hänger med i kommunikationen.

Event

Kickoffer kan också fungera som projekt- eller produktlansering. Vid dessa tillfällen står inte bara de inblandade intressenterna utan även potentiella investerare eller kunder, media och familjemedlemmar på gästlistan. Ett sådant arrangemang kan med fördel anordnas med hjälp av en eventkoordinator i Stockholm. En sådan professionell samarbetspartner hjälper företag att hitta en passande lokal för det aktuella eventet och för företaget i fråga. Dessutom kan koordinatorn ansvara över inslag som dekor, catering och liknande. Du som planerar att anordna ett event av det här slaget kan kontakta SPG Event. Mer information om dem och deras tjänster hittar du på deras webbplats.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos SPG Event.”