Fortsätt till innehåll
Event på Berns sponsrat av Heineken - SPG Event
Få ut det bästa
ur ditt sponsorskap

Varumärkes och sponsoraktivering tjänster

Vi vet hur du får ut det bästa ur ett sponsorskap och de möten som uppstår mellan dig och dina kunder under en sponsoraktivering. I detta forum är din målgrupp ofta extra nyfiken på ditt varumärke och då är det avgörande att kunna ta till vara på intresset samtidigt som man mäter effekten. Varumärkesaktivering handlar om att lyckas integrera och förankra en varumärkesstrategi genom ett konsekvent agerande i sin marknadsföring. Möjligheten att skapa en tydlig varumärkesupplevelse förvaltas då bäst med hjälp av kreativitet, smart PR och relevans. Genom dokumentation kan aktiveringen också förlängas och leva vidare efter sponsoraktiviteterna.

SPG Event har planerat och utfört flera lyckade sponsoraktiveringar i samband med Summerburst, Dans Dakar, November Lights och under flera andra evenemang. Vi fungerar som din partner genom hela sponsringsprocessen.

SPG Event- Heineken varumärkesaktivering/barbranding
Tillbaka till toppen